Правила готелю

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Готель «GREMI HOTEL» (далі по тексту Договору – Готель), надалі – Виконавець, з однієї сторони, керуючись статтями 633 та 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб чи інших осіб укласти даний Договір про надання послуг (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах.

Відповідно до статей 633 та 641 Цивільного кодексу України даний Договір розміщений в мережі інтернет за посиланням: https://www.gremi-hotel.com/rules-hotel/ є публічною офертою, його умови однакові для всіх Клієнтів, і в разі вчинення особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і Клієнта. Оплата Клієнтом послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладенню Договору на умовах, викладених в оферті.

1.1. Публічна оферта (Договір про надання послуг) – Договір, зразок якого розміщений в мережі інтернет за посиланням: https://www.gremi-hotel.com/rules-hotel/.
1.2. Клієнт – особа (фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа чи інша особа), що акцептувала публічну оферту і відповідно уклала з Виконавцем Договір на умовах, що викладені в цьому Договорі.
1.3. Готель – GREMI HOTEL.
1.4. Готельні послуги – послуги з розміщення, проживання та інші послуги.
1.4. Акцепт – надання Клієнтом повної та безумовної згоди на укладення даного Договору без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.5. Правила – умови Договору, що є обов’язковими для Клієнта.
1.6. Тариф – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання визначених даним Договором послуг Клієнту, та який зазначений на веб-сайті Виконавця www.gremi-hotel.com.

2.1. Виконавець зобов’язується за замовленням Клієнта, за плату, у порядку та строки, передбачені умовами даного Договору, надати Клієнту готельні послуги та/або інші послуги.
2.2. Вчинення Клієнтом дій відповідно до п. 2.5 даного Договору або інших дій, які вказують на замовлення послуг, свідчать про прийняття Клієнтом публічної оферти.
2.3. Укладення договору означає, що Клієнт у повному обсязі ознайомився та згідний з правилами проживання у Готелі, визнає безумовну придатність приміщень Готелю для задоволення потреб, описаних у цьому Договорі, приймає всі умови цього договору без зауважень та заперечень.
2.4. Клієнт підтверджує факт прийняття (акцепт) публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій:
2.4.1. Оплати/часткової оплати послуг з проживання;
2.4.2. Заповнення Реєстраційної картки Клієнта;
2.4.3. Бронювання номеру в Готелі по телефону або через мережу Інтернет.
2.5. Приймаючи умови даного Договору, Клієнт відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» дає згоду на обробку Готелем своїх персональних даних (з метою надання послуг та здійснення розрахунків, надсилання пропозицій Клієнту і т.п.), що включає: будь-які дії або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

3.1. Готель працює цілодобово (24/7).
3.2. Розрахунковий час: час заїзду 14:00год., час виїзду 11:00год.
3.3. Оплата здійснюється за добу розміщення згідно встановленого в Готелі розрахункового часу. При розміщенні на час менше однієї доби – оплата здійснюється за повну розрахункову добу.
3.4. Номер у Готелі надається Клієнту при пред’явленні ним паспорта чи іншого документа, що посвідчує його особу, COVID сертифікату (або довідки про одужання, або негативний ПЛР тесту), також заповнення та підписання Реєстраційної картки Клієнта.
3.5. Ранній заїзд/пізній виїзд.
3.5.1.Заїзд з 00.00год. до 06.00год. – сплачується у розмірі 100% від вартості розміщення за одну добу.
Ранній заїзд з 06.00год. до 14.00год. – сплачується у розмірі 50% від вартості розміщення за одну добу.
Пізній виїзд з 11:00год. до 18:00год. – сплачується у розмірі 50% від вартості розміщення за одну добу.
Пізній виїзд з 18:00год. до 00:00год. – сплачується у розмірі 100% від вартості розміщення за одну добу.
3.6. Оплата/відміна бронювання.
3.6.1. Оплата здійснюється безпосередньо при заїзді або до заїзду у розмірі повної вартості за весь заброньований період розміщення. Оплата може здійснюватись безготівково, готівкою, платіжними картками VISA/MC.
Ціни вказані у національній валюті – гривні. Для зручності може бути вказано еквівалент в іноземній валюті виключно в інформаційних цілях.
Для підтвердження бронювання Клієнт повинен внести 50% від загальної вартості проживання.
Клієнт може безкоштовно скасувати бронювання безпосередньо за 1 день до заїзду.
При зміні кількості ночей під час проживання, кошти за втрачені ночі не повертаються.
При скасуванні бронювання Клієнтом протягом 12 годин за часу бронювання, жодних штрафів з Клієнта не стягується.
Якщо Клієнт попереджає Готель про достроковий виїзд після реєстрації заїзду, сума за втрачені ночі не повертається.
3.6.2. У вартість номеру входить туристичний збір.
3.6.3. Додаткова оплата.
Діти до 3 років включно розміщуються безкоштовно в одному номері з батьками без надання додаткового спального місця та сніданку. За розміщення дітей старших 3 років та дорослих у номері стягується плата згідно цін Готелю.
3.7. Клієнт зобов’язаний компенсувати завдані збитки Готелю (ним або запрошеними ним осіб) у разі втрати, знищення чи пошкодження майна Готелю. Розмір збитків визначається адміністрацією Готелю.
3.8. В Готелі забороняється
⮚ паління в номерах і громадських зонах, крім спеціально відведених для цього місць. Штраф складає 3000грн. за кожен випадок порушення. Крім того, такий порушник може бути виселений з Готелю;
⮚ виносити із ресторану посуд, столові прилади, продукти харчування та напої без попереднього погодження з адміністрацією ресторану;
⮚ приносити та зберігати в Готелі (номері Готелю) речовини, матеріали та предмети які можуть бути небезпечними для життя чи здоров’я людей;
⮚ залишати в номері сторонніх осіб (осіб, які не підписували Реєстраційну картку Клієнта) на період своєї відсутності або передавати їм ключ від номеру;
⮚ користуватись електроприладами, які не входять в комплектацію номеру;
⮚ використовувати обладнання Готелю та номеру не за його призначенням;
⮚ порушувати режим тиші з 22:00год. до 08:00год.;
⮚ приносити та зберігати на території Готелю вогнепальну, газову, пневматичну, травматичну та інші види зброї, спеціальні пристрої, боєприпаси, пристрої та патрони до них. За порушення цього правила Готель має право відмовити у розміщенні;
⮚ сушити овочі, фрукти, інші продукти у номері Готелю;
⮚ викидати сміття з вікна номеру;
⮚ залишати без догляду неповнолітніх дітей;
⮚ зберігати лижний інвентар у номері;
⮚ споживати власні напої та їжу за межами свого номеру. Штраф за порушення 1000грн.
Даний перелік заборон не є виключним та може додатково в усному порядку інформуватись Клієнту.
3.9. Готель має право в будь-який час виселити Клієнта з номеру за наявності допущеного ним порушення умов даного Договору. При цьому, сплачені Клієнтом на користь Готелю кошти не підлягають поверненню.
3.10. Для повернення коштів, Клієнту необхідно подати наступний пакет документів:
⮚ Заяву на повернення коштів з вказанням: номеру карткового рахунку з якого здійснювалась оплата, повністю реквізити банківської установи;
⮚ Засвідченої Клієнтом копії 1, 2 та сторінки з пропискою паспорта Клієнта.
Кошти повертаються на протязі 7 робочих днів, за умови подання повного пакету документів Клієнтом.

4.1. Клієнт зобов’язаний:
4.1.1. Дотримуватись умов та правил Готелю.
4.1.2. Своєчасно здійснювати оплату замовлених послуг в порядку та в строки, визначені Договором.
4.2. Виконавець зобов’язаний:
4.2.1. Надавати Клієнту послуги належної якості згідно даного Договору.
4.2.2. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформації з питань надання послуг.
4.3. Клієнт має право:
4.3.1. Користуватися послугами Виконавця в якості та кількості, оплаченій згідно даного Договору.
4.3.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію від Виконавця.
4.4. Виконавець має право:
4.4.1. Не надавати Клієнту послуги в разі якщо Клієнт не оплатив послуги Виконавця.
4.4.2. Відмовитися від виконання цього Договору повністю або частково у разі невиконання Клієнтом своїх обов’язків, правил чи умов Готелю, в т.ч. виселити Клієнта з Готелю. При цьому, оплачені Клієнтом на користь Готелю кошти не підлягають поверненню.
4.4.3. Вносити зміни в порядок, час, терміни та умови надання послуг за цим Договором.

5.1. Вартість послуг Виконавця розміщується на сайті Виконавця.

6.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України;
6.2. Клієнт несе відповідальність за порушення умов та правил Готелю згідно Розділу 3 даного Договору

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання цього Договору та не залежать від волі сторін. Сторона, для якої внаслідок обставин непереборної сили утворилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна протягом 2 (двох) календарних днів повідомити іншу Сторону про настання чи припинення таких обставин.

8.1. Договір публічної оферти набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до його повного його виконання Сторонами.
8.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.1. При виконанні даного Договору сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством України.
9.2. Готель має право вносити зміни до цього Договору, шляхом розміщення змін чи нової редакції Договору в мережі інтернет за посиланням: https://www.gremi-hotel.com/rules-hotel/.

ФОП Степанова Ф.О.

Україна, Херсонська обл., Скадовський р-н, село Нова Збур’ївка,
пров. Чумацький, будинок 2